shopup.com
รับซ่อมหลังคาบ้านรั่วซึม (บ้านเดี่ยว) รับซ่อมหลังคาบ้านรั่วซึม (บ้านเดี่ยว) รับซ่อมหลังคาบ้านรั่วซึม (บ้านเดี่ยว)
ประเภท หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบปูนปั้น ใต้ครอบหลังคา

04 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 19401 ผู้ชม

รับซ่อมแซม แก้ไขปัญหาหลังคารั่ว หลังคาบ้านรั่ว น้ำรั่วซึม รั่วซึม น้ำรั่ว น้ำซึม รับงานซ่อมหลังคารั่วซึมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ (อำเภอที่อยู่ติดกรุงเทพฯ ของจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร)

ดำเนินการโดย บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมช่างผู้ชำนาญงานซ่อมหลังคารั่วที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมหลังคาโดยตรง ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์สภาพต้นเหตุของปัญหารั่วซึมต่างๆ มามากมายหลายร้อยแห่ง และผ่านการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลสำเร็จมาแล้วกว่า 17 ปี จึงนำสถิติข้อมูลมารวบรวมเพื่อวางแผนการทำงานเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปโดยการกำหนดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการรับประกันผลงานภายหลังการส่งมอบงาน และกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิคพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยการนำเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์มาใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ปูนซีเมนต์กันซึมพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงชนิดพิเศษ (สูตรลับเฉพาะ) กันน้ำได้ 100% ซึ่งมีความทนทาน แข็งแกร่ง ยืดหยุ่นตัวได้ ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม อายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุกันซึมทั่วไป กรณีไม่เคยซ่อมมาก่อนจะสามารถประสานวัสดุได้เข้าเนื้อกับปูนปั้นเดิมได้เต็มประสิทธิภาพ จากการเก็บข้อมูลสถิติงานซ่อมบริเวณปูนปั้นใต้ครอบสามารถใช้งานได้ผลสำเร็จยาวนานเกิน 17 ปี จึงเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยาวนานจนกว่าจะสึกกร่อน มีโอกาสอายุการใช้งานยาวนานใกล้เคียงปูนฉาบผนัง โดยทั่วไปปูนฉาบผนังที่ผสมถูกสัดส่วนและขั้นตอนการฉาบถูกต้องตามมาตรฐานและมีการทาสีคุณภาพสูงทับเพื่อปกป้องพื้นผิวปูนฉาบไว้อย่างสม่ำเสมอตลอดประมาณทุกๆ 10 ปี หรือเมื่อพื้นผิวสีเสื่อมสภาพหลุดลอกล่อนเป็นฝุ่นผง ก็จะช่วยให้ผนังปูนฉาบมีอายุการใช้งานยาวนานประมาณ 50 ปี แต่หากผนังภายนอกอาคารพื้นผิวปูนฉาบปล่อยเปลือยโดนแดดโดนฝนมีตะไคร่น้ำ หรือคราบเชื้อรา พื้นผิวผนังปูนฉาบก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและมีอาการสึกกร่อนหรือมีรอยแตกร้าวอายุการใช้งานสั้นลง

      ปัญหาประเภทหลังคากระเบื้องคอนกรีต ซีแพค แบบปูนปั้น โดยใช้ปูนทรายวางใต้ครอบสันหลังคาและตะเข้สัน (ตามรูปภาพ ครอบระบบเปียกแบบปูนปั้น) ลักษณะครอบแนวนอนจะเป็นครอบสันหลังคา และลักษณะครอบแนวเฉียงลงมาจะเป็นครอบตะเข้สัน 
กรณีการติดตั้งระบบเปียกแบบปูนปั้นได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด เมื่ออายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 20 ปี ก็จะเริ่มมีปัญหาที่ปูนปั้นใต้ครอบสันหลังคาและครอบตะเข้สันแตกร้าว ซึ่งจะพบเห็นอาการมีรอยคราบน้ำฝ้าเปียกจากหลังคารั่ว สาเหตุปัญหารั่วซึมโดยส่วนใหญ่มาจากบริเวณปูนใต้ครอบสันหลังคาและครอบตะเข้สันรั่วซึม เนื่องจากภูมิอากาศในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อนสลับเย็น ทำให้ปูนใต้ครอบหลังคาเมื่อโดนแสงแดดเกิดความร้อน ปูนจะขยายตัวและในขณะที่ปูนอมความร้อนอยู่ แต่เกิดฝนตกลงมาทำให้ได้รับความเย็น ปูนจะเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รอยต่อปูนเกิดรอยแตกร้าวเล็กๆ แต่หลังคาบ้านยังไม่รั่วซึม แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบนี้ซ้ำๆ หลายๆ ครั้งหลายๆ ปี  ก็จะส่งผลให้รอยแตกร้าวลึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น้ำฝนก็จะถูกดูดเข้าไปหยดลงมาภายในบ้าน กรณีมีฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้า หากไม่ใช่ฤดูฝนน้ำฝนก็อาจจะระเหยไปได้หมด แต่หากเป็นฤดูฝนน้ำฝนที่รั่วซึมไหลลงมาจะมีปริมาณมากซึ่งระเหยไม่ทัน ก็จะไหลลงไปสู่บริเวณที่ต่ำกว่าและหาทางไหลลงสู่ฝ้าเพดาน หรือไหลลงบริเวณโคมไฟ

     อย่างไรก็ตาม กรณีหลังคากระเบื้องคอนกรีตซีแพค แบบปูนปั้นที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 20 ปี แต่เกิดอาการแตกร้าวรั่วซึมบริเวณปูนใต้ครอบสันหลังคาและครอบตะเข้สัน ก็มาจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด ตัวอย่าง เช่น 

1) ความผิดพลาดจากการผสมปูนปั้น โดยใช้ ปูน ทราย น้ำ ผิดสัดส่วนส่งผลให้ปูนแตกร้าวเร็วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งลักษณะอาการที่พบเห็น เช่น น้ำปูนไหลลงมาที่แผ่นหลังคากระเบื้อง แสดงว่าผสมน้ำมากเกินไปไม่ได้สัดส่วน หรือวางปูนปั้นไว้หลายแนวแล้ววางแผ่นครอบหลังคาไม่ทันบางแนว เนื่องจากปูนปั้นได้เซ็ทตัวแข็งตัวไปแล้ว เมื่อวางแผ่นครอบหลังคาลงไปก็ยึดติดได้ไม่ดีกับปูนปั้นแนวดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าวตรงรอยต่อครอบหลังคา
     ดังนั้น การติดตั้งครอบหลังคาใหม่ แนะนำควรใช้ปูนยึดครอบสันหลังคาสำเร็จรูป ตราช้าง เพื่อให้ได้สัดส่วนการผสมที่แน่นอนถูกต้อง และการวางปูนปั้นก็ต้องพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วย
2) ความผิดพลาดจากการวางปูนปั้นใต้ครอบสันหลังคาหรือครอบตะเข้สันบางมากเกินไป ส่งผลให้ปูนแตกร้าวได้ง่ายและเป็นต้นเหตุปัญหาหลังคารั่วซึม
     ดังนั้น ควรวางปูนปั้นใต้ครอบสูงจากสันลอนแผ่นหลังคากระเบื้องให้มีความหนาประมาณ 2.5 ซม.
3) ความผิดพลาดจากการวางระยะแปคู่บนสุดที่สันหลังคาไม่ถูกต้องโดยวางห่างกันมากเกินไป ก็ส่งผลต่อการวางกระเบื้องครอบสันหลังคา ซึ่งเมื่อต้องการให้วางครอบสันหลังคาได้ ทำให้ตำแหน่งในการวางปูนปั้นจึงต้องถูกเลื่อนขึ้นมาจนล้นเต็มหัวกระเบื้อง ปัญหาตามมาคือบริเวณหัวกระเบื้องไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับพักน้ำฝน ซึ่งเมื่อปูนปั้นมีรอยแตกร้าวเล็กๆ แยกออกจากกระเบื้องครอบหลังคา น้ำฝนจะถูกดูดเข้าไปแล้วไหลหยดลงสู่ใต้หลังคาทันที 
     ดังนั้น การมุงกระเบื้องครอบสันหลังคาที่ถูกต้องคือการวางแปคู่บนสุดที่สันหลังคาให้มีระยะห่างประมาณ 4 - 6 ซม. เพื่อที่จะวางกระเบื้องครอบสันหลังคาได้พอดีกับปูนปั้นแล้วเหลือพื้นที่ว่างบริเวณหัวกระเบื้อง ห้ามวางปูนปั้นเต็มล้นหัวกระเบื้อง เพื่อเว้นพื้นที่บริเวณหัวกระเบื้องบางส่วนให้ว่างไว้ เมื่อน้ำฝนที่ถูกดูดเข้ามาจะได้มีที่พักน้ำ และบริเวณปูนปั้นใต้ครอบสันหลังคาจะต้องเจาะรูเล็กๆ ขนาด 0.25 นิ้ว ให้ทะลุปูนทรายใต้ครอบที่ก้นร่องลอนรับน้ำของแผ่นกระเบื้องทุกร่องและทุกแผ่นตลอดแนวครอบสันหลังคาทั้งสองด้าน เพื่อไว้เป็นรูระบายน้ำฝนกรณีที่น้ำฝนถูกดูดเข้ามาก็จะพักน้ำฝนไว้ตรงพื้นที่ว่างและสามารถไหลกลับออกไปทางรูระบายน้ำได้
 
     การแก้ไขปัญหาหลังคารั่วซึมแบบปูนปั้นในสมัยก่อน โดยทั่วไปใช้วิธีทุบหรือสกัดปูนใต้ครอบสันหลังคาหรือครอบตะเข้สันออกทั้งหมด แล้ววางปูนปั้นติดตั้งครอบหลังคาใหม่ ข้อเสียของวิธีการนี้คือ การทุบหรือสกัดปูนใต้ครอบสันหลังคาหรือปูนใต้ครอบตะเข้สันจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งกรณีการซ่อมเฉพาะจุดบางแนวก็จะส่งผลให้บริเวณครอบสันหลังคาหรือครอบตะเข้สันในบริเวณอื่นๆ เกิดการแตกร้าวรั่วซึมเพิ่มขึ้นได้ภายหลังการซ่อมแซม หรือส่งผลให้แผ่นหลังคาบริเวณอื่นๆ ขยับตัวหรือเคลื่อนตัวเกิดหลังคารั่วซึมได้ 
     กรณีการแก้ไขปัญหาหลังคารั่วซึมแบบปูนปั้นในปัจจุบัน โดยการรื้อทุบทิ้งปูนปั้นและครอบสันหลังคาหรือครอบตะเข้สันทุกแนวทั้งหลังคา แล้วเปลี่ยนมาติดตั้งระบบแห้งใต้ครอบหลังคา (ระบบดรายเทค หรือระบบแผ่นปิดรอยต่อใต้ครอบหลังคา) ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงมากกว่าระบบเปียกแบบปูนปั้น โดยทั่วไปคิดราคาเป็นเมตรตามความยาวครอบหลังคา และกรณีการติดตั้งระบบดรายเทค หรือระบบแผ่นปิดรอยต่อได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด แต่เมื่ออายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี แผ่นดรายเทค หรือแผ่นปิดรอยต่อก็จะเริ่มมีปัญหาที่กาวใต้แผ่น ซึ่งเป็นวัสดุกาวบิวทิลที่ติดอยู่กับแผ่นหลังคา เนื่องจากกาวบิวทิลมีอายุการใช้งาน เมื่อกาวบิวทิลเสื่อมสภาพจนแผ่นปิดรอยต่อกระเดิดขึ้นมาส่งผลให้น้ำฝนสาดเข้าไปได้ และเกิดปัญหาหลังคารั่วซึมอีกจึงมีค่าใช้จ่ายทุกๆ 10 ปี แต่กรณีการติดตั้งแผ่นดรายเทคหรือแผ่นปิดรอยต่อไม่ถูกวิธี โดยไม่ทำความสะอาดบริเวณแผ่นกระเบื้องหลังคาให้ปราศจากคราบฝุ่นผงก่อนการติดแผ่นปิดรอยต่อ อายุการใช้งานของกาวบิวทิลก็จะสั้นลงเหลือเพียงไม่กี่ปี หรืออาจจะรั่วให้เห็นตั้งแต่ปีแรกๆ ที่ติดตั้งเลยกรณีที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนที่วางไว้เหนือฝ้าเพดาน  ดังนั้น ใครที่จะตัดสินใจเลือกใช้ประเภทหลังคาแผ่นเรียบ ระบบแห้ง ซึ่งใช้แผ่นดรายเทคหรือแผ่นปิดรอยต่อ ก็ควรพิจารณาจุดอ่อนของระบบแห้งนี้ด้วยว่าจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทุกๆ 10 ปี คำนวณแล้วคุ้มค่ากับความสวยงามของแผ่นหลังคาประเภทนี้หรือไม่
     ส่วนการแก้ไขปัญหาหลังคารั่วซึมแบบปูนปั้นหรือบริเวณปูนใต้ครอบสันหลังคาหรือครอบตะเข้สันแตกร้าว โดยการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมอื่นๆ ไปอุดหรือทาก็เป็นเพียงแก้ปัญหารั่วซึมได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน บางชนิดป้องกันการรั่วซึมได้ไม่กี่เดือนหรือบางชนิดหากซ่อมอย่างถูกวิธีก็จะอยู่ได้นานหลายปี แต่เมื่อวัสดุกันซึมเสื่อมสภาพก็จะกลับมารั่วซึมได้อีก ซึ่งเป็นที่มาของความสงสัยของชาวบ้านทั่วไปที่แจ้งข้อมูลว่าเคยซ่อมมาแล้วจากช่างที่อื่นแต่ทำไมยังกลับมารั่วอีก แต่พอโดนถามกลับว่าใช้วัสดุกันซึมชนิดไหน ส่วนใหญ่ก็มักจะตอบคำถามไม่ได้ หรือบางคนเคยใช้วัสดุกันซึมประเภทที่มีอายุการใช้งาน เช่น ซิลิโคน / ฟลิ้นโค้ท / อะครีลิคกันซึม / โพลียูรีเทนกันซึม / โพลียูรีเทนซีลแลนท์ / อีพ็อกซี่ / พียูโฟม ซึ่งวัสดุกันซึมกลุ่มดังกล่าวเมื่อเสื่อมสภาพก็จะกลายเป็นขยะอยู่บนหลังคา วัสดุบางชนิด เช่น ซิลิโคน ไม่ควรนำมาใช้ซ่อมหลังคา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการซ่อมแซมภายหลังอย่างมาก เมื่อซิลิโคนเสื่อมสภาพไม่กันน้ำแล้วแต่ยังมีความเหนียวหนืด ยากต่อการรื้อเอาออก และกรณีที่เอาออกไม่หมดวัสดุกันซึมอื่นๆ ก็จะไม่สามารถไปเชื่อมประสานพื้นผิวเดิมได้ การซ่อมแซมจึงได้ผลเพียงระยะสั้น เจ้าของบ้านบางแห่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปซื้อซิลิโคนมาหลายสิบหลอดแล้วจ้างช่างขึ้นไปยิงตามรอยต่อแผ่นหลังคาทุกแนวรอยต่อบริเวณโซนหลังคาที่รั่วซึม ซึ่งการใช้วิธีนี้เป็นวิธีการที่ผิดและใช้วัสดุมากเกินความจำเป็นและส่งผลให้ไม่สามารถซ่อมแซมอย่างได้ผลสำเร็จในระยะยาวได้อีก ต้องรื้อทิ้งมุงหลังคาใหม่เสียค่าใช้จ่ายหลักแสน เนื่องจากแผ่นกระเบื้องหลังคาได้ออกแบบมาให้ด้านข้างแผ่นมีร่องลิ้นรางหรือรางน้ำรองรับน้ำฝนแล้วไหลลงไปปลายหลังคา โอกาสรั่วบริเวณนี้น้อยมาก กรณีรั่วบริเวณนี้สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากคนที่ขึ้นไปเดินบนหลังคาไม่เป็นแล้วไปเหยียบตรงร่องลิ้นรางจนแตกหักจึงเกิดหลังคารั่วซึม หรือบางแห่งโดนช่างที่ไม่มีความรู้เพียงพอใช้สังกะสีวางบนหลังคาบริเวณที่แตกร้าวรั่วซึมแล้วเทปูนปิดทับ หรือกรณีรั่วซึมบริเวณตะเข้ราง แต่ช่างใช้วิธีเทปูนปิดทับตะเข้รางตลอดแนว ซึ่งวิธีการเทปูนปิดทับดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหลักวิศวกรรมอย่างร้ายแรง โดยที่ไม่ได้คำนึงถีงการรับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาว่าจะรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ และเมื่อปูนที่เททับแตกร้าวก็กลับมารั่วหนักมากกว่าเดิมอีก ซึ่งส่งผลให้ต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ โดยบริษัทรับเหมามุงหลังคามารื้อทุบทิ้งแล้งมุงหลังคาใหม่
     
รับซ่อมหลังคารั่วซึม ประเภท บ้านเดี่ยว กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ซีแพค แบบปูนปั้น ใต้ครอบหลังคา
     การแก้ไขปัญหาหลังคารั่วซึมบริเวณปูนใต้ครอบสันหลังคาหรือปูนใต้ครอบตะเข้สันแตกร้าว หรือสาเหตุมาจากการติดตั้งผิดพลาดปูนล้นหัวกระเบื้อง ทางบริษัทใช้วิธีการตามหลักวิศวกรรมด้วยเทคนิคพิเศษและถูกต้องตามมาตรฐานการซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าวรั่วซึมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ปูนซีเมนต์กันซึมพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงชนิดพิเศษ (สูตรลับเฉพาะ) ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยด้านระบบกันซึมและนำมาประยุกต์การใช้งานกับวัสดุกันซึมอื่นๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถกันน้ำได้ 100% และมีความแข็งแกร่ง ทนต่อการสึกกร่อน ยืดหยุ่นตัวได้ รองรับแรงสั่นสะเทือน ทนแดด ทนฝน ทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย จึงเป็นการเลือกใช้วัสดุกันซึมที่คงทนยาวนานใกล้เคียงกับอายุการใช้งานของปูนฉาบ และใช้เทคนิคพิเศษจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทางด้านงานซ่อมหลังคารั่วโดยตรง ไม่ต้องทุบปูนใต้ครอบสันหลังคาหรือตะเข้สันให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังรบกวนระหว่างการซ่อมแซม 
ใช้เวลาซ่อมประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง พร้อมออกใบรับประกันผลงาน 2 ปี
ราคาค่าซ่อมหลังคากระเบื้องคอนกรีตซึแพค ระบบเปียกแบบปูนปั้น
ราคาขั้นต่ำเริ่มต้น 15,000 บาทขึ้นไป (กรณีซ่อมเฉพาะจุด)
ราคาขั้นต่ำเริ่มต้น 20,000 บาทขึ้นไป (กรณีซ่อมเฉพาะบนหลังคาชั้นบนสุดทั้งหลัง)
การประเมินราคาพิจารณาจาก ขนาดพื้นที่, จำนวนจุดรั่ว, ลักษณะสภาพงาน
 ความลาดเอียงของหลังคา ปริมาณความยาวครอบสันหลังคาและครอบตะเข้สัน, อายุการใช้งาน, ความสูงกี่ชั้น

หมายเหตุ กรณีปัญหาหลังคากระเบื้องคอนกรีตซึแพค แบบปูนปั้น อาการรั่วซึมที่มาจากการติดตั้งมุงหลังคาที่ไม่ได้มาตรฐาน อาการหลังคารั่วซึมจะเกิดขึ้นหลังจากมุงหลังคาเสร็จใหม่ๆ และเห็นอาการหลังคารั่วเมื่อฝนตกครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ไม่ได้รับงานซ่อมแซมดังกล่าว เนื่องจากต้องแก้ปัญหาโดยการรื้อออกแล้วมุงหลังคาใหม่เป็นลักษณะงานที่ต้องย้อนกลับไปใช้บริการบริษัทรับติดตั้งมุงหลังคาโดยตรง ซึ่งสาเหตุปัญหาที่พบบ่อยมาจากกรณี ดังนี้
1) การติดตั้งโครงหลังคามีความลาดเอียงน้อยกว่ามาตรฐานกำหนด 17 องศา ส่งผลให้น้ำย้อนเข้าใต้แผ่นหลังคา
2) การติดตั้งระยะแปผิดส่งผลให้การติดตั้งระยะซ้อนทับของแผ่นหลังคาน้อยเกินไปกว่ามาตรฐานกำหนด 10 - 13 ซม. ส่งผลให้น้ำย้อนเข้าใต้แผ่นหลังคา
3) การติดตั้งตะเข้รางไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด (ตะเข้รางคือรางระบายน้ำที่อยู่บนหลังคา) โดยการใช้รางน้ำที่มีขนาดเล็กเกินไป ระบายน้ำฝนไม่ทันส่งผลให้น้ำล้นรางไหลหยดลงสู่ใต้หลังคา 
- การใช้ขนาดตะเข้ราง กรณีความยาวไม่เกิน 6 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาที่รับน้ำอยู่เหนือรางน้ำตะเข้ไม่เกิน 36 ตารางเมตร ให้ใช้ขนาด ท้องรางหรือร่องระบายน้ำกว้าง 12 ซม. ความลึกอย่างน้อย 3 ซม. ปีกรางทั้งสองข้างซ้าย-ขวา กว้างด้านละ 12 ซม. ปลายปีกรางพับขอบดักน้ำทั้งสองด้าน แต่กรณีที่มีความยาวเกิน 6 เมตร ให้ใช้ขนาด ท้องรางหรือร่องระบายน้ำกว้าง 15 ซม. ความลึกอย่างน้อย 5 ซม. ปีกรางทั้งสองข้างซ้าย-ขวา กว้างด้านละ 15 ซม. จึงจะสามารถระบายน้ำได้ทัน
4) การตัดเศษกระเบื้องทั้งสองด้านของตะเข้รางไม่ได้มาตรฐาน มีลักษณะบิดเบี้ยวไม่เป็นเส้นตรง หรือวางแผ่นเศษกระเบื้องห่างรางระบายน้ำมากเกินไปจนน้ำฝนสาดเข้าไปได้
 
 
 
 

บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 5/3 หมู่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

สาขา 729/1 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 109 ซอยสันติคาม 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ ชวลิต 
โทร. 099-146-4997

http://www.homeroofthai.com

E-Mail : tocenter@gmail.com
Engine by shopup.com